DARKO LEČNIK   univ.dipl.inž.arh.

KP tel 05 627 80 52
LJ tel 01 430 09 10

KP fax 05 627 80 52
LJ fax 01 430 09 12

mob 051 417 800
Email: darko.lecnik@aplan.si
MILOJKA LEČNIK URBAR   univ.dipl.inž.arh.

KP tel 05 627 80 52
LJ tel 01 430 09 10

KP fax 05 627 80 52
LJ fax 01 430 09 12

mob 051 417 900
Email: milojka.lecnik@aplan.si
mag. MIHA LEČNIK   univ.dipl.inž.arh.

tel 01 430 09 11
fax 01 430 09 12

mob 031 707 081
Email: miha.lecnik@siol.com